Egy napos szeminárium a "belső vezetőről"

 november 11. szombat 11:00 - 20:00
"Bölcs az, aki ismeri mély ideáljait, és még bölcsebb az, aki a legjobb ügyek szolgálatába képes állítani őket."
A "belső vezetőnk" (egy olyan kép, amely a legjobb törekvéseket és tulajdonságokat jelképezi számunkra) létrehozása segíthet abban, hogy önmagunkban a legjobbhoz és belső erőnkhöz tudjunk folyamodni iránymutatásért, és hogy az életünket a saját mély ideáljaink felé tereljük. Ez a munka a belső teljességről szól, és arról, hogy magunk és mások felé is a legjobb emberi tulajdonságokkal forduljunk: bölcsességgel, jósággal és erővel. 
Először ezeknek a tulajdonságoknak az érzeteit próbáljuk megtalálni önmagunkban: Mit jelent számomra a bölcsesség, a jóság és az erő? Kit ismerek, aki rendelkezik ezekkel a tulajdonságokkal? Hogyan fejeződnek ki ezek a minőségek?
Majd megkíséreljük ezeket a tulajdonságokat egyetlen allegóriába sűríteni - és érzeteinknek ez a "szintézise" alkotja majd saját, személyes belső vezetőnket. A vezető lehet egy jelenlétérzés, lehet egy kép, lehet valós vagy elképzelt személy, egy belső isten - kinek milyen forma a megfelelő. A megfelelően kialakított belső vezető egy pozitív megindultság érzését adja, és általa védelmet, iránymutatást és mások felé való növekvő érzékenységet tapasztalhatunk.
A belső vezető témáját személyes elmélkedések, csoportos véleménycserék, vezetett meditációk és ceremóniák segítségével közelítjük majd meg. 
Megjelent: 1776 alkalommal